Pošlite mi poštou viac informácií
alebo volajte 0910 855 550

GDPR (General Data Protection Regulation) je všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov Európskej únie. Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. GDPR sa dotýka každého, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje Európanov, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. Cieľom nariadenia je ochrana digitálneho práva všetkých občanov a úprava spôsobu spracovávania osobných údajov. V zmysle všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) je backOFFICE® definovaný ako Sprostredkovateľ, to znamená, že umožňuje spracúvať osobné údaje pre iné spoločnosti – realitné kancelárie (Prevádzkovateľov), a to v ich mene.Realitné kancelárie zbierajú a spracúvajú osobné údaje svojich klientov. backOFFICE® je pre tieto účely ideálnym nástrojom, umožňuje osobné údaje prehľadne evidovať a to vrátane údaju o dĺžke poskytnutého súhlasu so spracovaním osobných údajov. Súhlasy je možné evidovať aj vo forme súborov, prípadne vo forme presne zadefinovanej doby poskytnutia.

Realitné kancelárie dokážu vďaka backOFFICE® získať od klienta Súhlas so spracovaním osobných údajov aj úplne automatizovane, čo je veľmi praktické a chráni aj naše lesy, keďže súhlas nie je nutné vytlačiť na papier. V prípade využitia balíku služieb backOFFICE® web, alebo backOFFICE® webREAL je možné spracovanie osobných údajov v súlade so smernicou GDPR zakomponovať aj priamo na webovú stránku realitnej kancelárie. Úpravou získa veľmi praktický a efektívny nástroj spracovania osobných údajov bez použitia emailovej komunikácie.

Uľahčite si prácu so spracovaním osobných údajov.
Využite k tomu backOFFICE® pripravený na GDPR.

eGDPR.SkBez pera, papieru a preklepov

Súčasťou softvérových balíkov služieb backOFFICE® je aj prepojenie so službou eGDPR, vďaka ktorej budete získavať údaje od svojich klientov veľmi jednoducho a elektronicky, tak ako sa v 21. storočí patrí.
Viac informácií na eGDPR.Sk

Radi odpovieme na všetky vaše otázky

Naši odborníci vám radi odpovedia na otázky a ukážu všetky výhody spojené s využívaním nášho softvéru. Porovnajte si funkcie balíkov backOFFICE®, vyberte si pre vás najvhodnejší a kontaktujte nás pre dohodnutie prezentácie systému.

info@backoffice.sk +421 910 855 550

Napíšte nám×

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.Potvrdiť