Pošlite mi poštou viac informácií
alebo volajte 0910 855 550

Cenová mapa nehnuteľností

Údaje v našej Cenovej mape sú reálne a skutočné, nekopírujú inzerované ceny a sú získané priamo od realitných kancelárii. Vypĺňanie presnej lokality realizovaných ponúk prináša realitným profesionálom bezplatný prístup ku kvalitným údajom našej Cenovej mapy.

Cenová mapa

Cenová mapa je bezplatnou súčasťou všetkých balíkov služieb backOFFICE®

Realitné kancelárie, ktoré sa zapoja do tvorby Cenovej mapy, získajú možnosť profitovať z jej údajov a tie následne použiť pri profesionálnom odhade hodnoty nehnuteľnosti. Naša Cenová mapa výrazne uľahčuje a spresňuje nacenenie nehnuteľnosti. Ponuky z Cenovej mapy sú prehľadne zobrazené na mape Slovenska a je možné ich ľubovoľne filtrovať podľa potrebných kritérií.

Chcete sa dozvedieť o podmienkach bezplatného zapojenia sa a získania benefitov? Kontaktujte nás

Získajte tieto výhody úplne zdarma. Objednajte si backOFFICE® a zapojte sa
do Cenovej mapy.

Objednať backOFFICE®

Radi odpovieme na všetky vaše otázky

Naši odborníci vám radi odpovedia na otázky a ukážu všetky výhody spojené s využívaním nášho softvéru. Porovnajte si funkcie balíkov backOFFICE®, vyberte si pre vás najvhodnejší a kontaktujte nás pre dohodnutie prezentácie systému.

info@backoffice.sk +421 910 855 550


×

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.Potvrdiť