Pošlite mi poštou viac informácií
alebo volajte 0910 855 550

Založiť realitku môže každý realitný maklér, ktorý spĺňa legislatívne podmienky a má požadované vzdelanie alebo kurz: prax v realitnej činnosti minimálne 5 rokov, alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru alebo vzdelanie ukončené maturitou a prax 2 roky a absolvovaný akreditovaný kurz realitného makléra.

Podnikanie si vyžaduje svoj čas

Pri založení realitnej kancelárie budete potrebovať okrem legislatívnych podmienok a chuti pracovať v realitách aj právne služby (založenie s.r.o.) a finančnú hotovosť, lebo na začiatku realitný maklér plat nevidí hneď po prvom mesiaci. Provízia realitného makléra totiž nepokryje všetky úvodné výdavky. Netreba zabúdať, že podnikanie si vyžaduje svoj čas na rozbeh a počas tohto času vaše osobné výdavky navýšia aj výdavky na rozbeh firmy.

Pripravte si finančnú rezervu

Obdobie, s ktorým by ste mali počítať, býva približne 2 až 3 roky. To znamená, že v ideálnom prípade si realitný maklér musí pripraviť finančnú rezervu vo výške 36 mesačných platov. Pri tejto úvahe vychádzame zo scenáru, že vaša firma niečo počas prvých 3 rokov aj vyprodukuje (zisk), ktorý takmer plne pokryje náklady na rozbeh firmy (nie vaše osobné výdaje, ktoré s podnikaním nezmiznú).

Práca makléra je časovo náročná

Budete ju preto popri podnikaní musieť stíhať zároveň s novými povinnosťami okolo vlastnej firmy. Pri zakladaní realitnej kancelárie vás budú rôzne asociácie, akadémie a únie nahovárať na platené kurzy a školenia pre realitných maklérov. Dobre zvážte, či kurz realitného makléra skutočne potrebujete, aby ste po 3 rokoch nakoniec neskončili síce vyškolený s piatimi certifikátmi, ale chudobný ako kostolná myš.

Nezabudnite na možné rizika

Pri počtoch cash flow realitnej kancelárie nezabudnite na možné oneskorenia a výpadky v platbách vašich klientov, tvorte si rezervu. Rovnako opatrne postupujte aj pri výbere novej kancelárie – reprezentatívnych priestorov, ktoré síce sú potrebné a pomôžu pri budovaní dôvery klienta, avšak pre samotné uzavretie obchodu nemajú zásadný vplyv.

Radi odpovieme na všetky vaše otázky

Naši odborníci vám radi odpovedia na otázky a ukážu všetky výhody spojené s využívaním nášho softvéru. Porovnajte si funkcie balíkov backOFFICE®, vyberte si pre vás najvhodnejší a kontaktujte nás pre dohodnutie prezentácie systému.

info@backoffice.sk +421 910 855 550

Napíšte nám×

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.Potvrdiť